James Cook
English
Česky

James Cook se narodil 27.října 1728 v městě Marton-in-Cleveland jako druhý syn skotského dělníka. Přáním rodičů bylo, aby se měl lépe než oni,a proto jej nechali učit se kupcem. Jamese usedlý život však nelákal.

Legenda vypráví, že jednoho dne mu zákaznice zaplatila zvláštní mincí. Byla na ní vyražena písmena SSC – South Sea Company. Cook uchvácený představou neprobádaných dálek se rozhodl pro dáhu námořníka.Na moře se vydal v patnácti letech jako plavčík.Sloužil na malé lodi Freelove plavící se po bouřlivém Severním moři.Byla to tvrdá práce a Cook se tam naučil vše, co ke svému budoucímu životu potřeboval.

Když mu bylo něco přes dvacet,odhodlal se k tehdy velice neobvyklému kroku – dobrovolně se přihlásil ke královskému námořnictvu. Námořníci z povolání byli v té době u královského námořnictva zvláštností.Posádky se doplňovaly jednoduchými metodami – násilnými odvody v přístavech a někdy i přepadáním obchodních lodí.

Jednou z válečných lodí byl Eagle, kterému roku 1757 velel sir Hugh Palliser.Povšiml si schopného mladého námořníka a po dvou letech jej povýšil na poddůstojníka. Cook byl pak převelen na loď Merkury, která se účastnila války s Francouzi v Kanadě.Zhotovil přesnou mapu řeky Svatého Vavřince,která umožnila Angličanům zasáhnout do bitvy o Quebec.Cookova snaha nezůstala bez povšimnutí. Byl povýšen na kormidelníka a svěřili mu místo asistenta námořního dozoru a kapitána vyměřovacího škuneru Grenville.Celá další čtyři léta pracoval na pobřeží Labradoru a Newfoundlandu.

První plavba  Jamese Cooka (1768 - 1771)


V letech 1768–1771 vedl svou první tichomořskou expedici. Zmapoval Nový Zéland, objevil průliv mezi jeho ostrovy (dnes Cookův průliv) a vyvrátil tak hypotézu o existenci pevniny v těch místech, přiblížil se k Austrálii z východu, objevil několik nových ostrovů.

V srpnu 1768 vyplula z Plymouthu v Anglii loď Endeavour, které velel James Cook.V roce 1716 vypočítal Edmond Halley, že v letech 1761 a 1769 bude procházet planeta Venuše před Sluncem.Královská společnost navrhla, aby byl průchod planety v roce 1769 zaměřen z mist s nejlepší polohou.Vedením výpravy byl pověřen Cook, který byl k tomu účelu jmenován poručíkem.Kromě tohoto vědeckého cíle měla výprava I přísně tajné poslání.Měla zjistit, zda se jižně od čtyřicátého stupně jižní šířky nenalézá terra australis incognita, tajemný jižní kontinent.

K přípravě expedice přistupoval Cook s velkou pečlivostí.Vybral si nákladní loď, která byla dříve využívána pro přepravu uhlí.Měla velký nákladový proctor, mohla se přiblížit vice k pobřeží než válečné lodě a nepotřebovala početnou posádku.Proviant tvořily suchary,pivo,voda,kyselé zelí a nakládaná mrkev.Cook si uvědomoval, že právě zelenina je nejúčinnější zbraní v boji s kurdějemi.

První plavba

Loď dostala jméno H.M.S.Endeavour (Snaha). Plavba probíhala zpočátku klidně, avšak u mysu Hoorn loď zastihlo špatné počasí.Endeavour proplula bez úhony. 13.dubna 1769 dopluli na Tahiti.Cook provedl astronomická pozorování, ale Venuši nespatřili,protože sluneční paprsky znemožnily pozorování.Díky svým diplomatickým schopnostem si udržel přátelství domorodců.

Následovala plavba k Novému Zélandu, který Abel Tasman pokládal za součást jižního kontinentu.Domorodci Nového Zélandu měli špatnou pověst, Cooka však přijali přátelsky. Objevil, že zátoka, zakreslená na mapě, je vlastně průliv a Nový Zéland je tvořen dvěma ostrovy.Cook zmapoval celé novozélandské pobřeží.

Poté se mu podařilo popsat zátoku Botany Bay (dnes Evarard), která nebyla ničím jiným než částí východního pobřeží Austrálie.Navzdory vlastním navigačním schopnostem nedokázal uniknout potížím při průjezdu Velkým bradlovým útesem,zrádným místem, kde svou plavbu předčasně ukončila nejedna loď.Endeavour najela na mělčinu a pro její záchranu se musela posádka zbavit veškeré pohyblivé zátěže.Loď se nakonec podařilo uvolnit a roku 1771 se posádka šťastně vrátila do Anglie. Cook obeplul svět, Venuši nespatřil, Jižní zemi nenašel. Přesto byl přijat s velkými poctami.Během cesty pořídil mapy nejvzdálenějších oblastí, které dodnes udivují svou přesností.Británii tak zajistil přístup k Novému Zélandu a Austrálii.Druhá výprava na sebe nedala dlouho čekat.

Druhá plavba  Jamese Cooka (1772 - 1775)


V letech 1772–1775 vedl druhou expedici, pátrající po předpokládané pevnině v jižním Tichomoří. 1773 se kapitán James Cook vylodil na Cookových ostrovech a pojmenoval je Harveyovy ostrovy. Za jižním polárním kruhem pátral od Afriky až k Novému Zélandu. Pak prozkoumal Novou Kaledonii. Při návratu objevil Sandwichovo souostroví.

Dne 13.června 1772 vyplula Resolution (pod vedením kapitána Cooka) v doprovodu Adventure (kapitán Furneaux) z Plymouthu. Cíl byl jednoznačný: najít jižní kontinent,jehož existence předpovídala řada vědců.Poprvé v historii mořeplavby se k jejich přístrojům připojila novinka zvaná chronometr, jehož pDruhá plavbaředlohu zhotovil slavný hodinář John Harrison.

Obě lodi šťastně dorazily k mysu Dobré naděje a po krátké zastávce se vydaly dal na jihovýchod. 16.ledna 1773  se Cook dostal za jižní polární kruh.Obě lodě se nyní plavily po samém okraji hranice pevného ledu.Neustále hrozilo nebezpečí srážky s ledovcem a nebylo možné určit, zda se výprava skutečně nachází poblíž nějaké pevniny.Cook později napsal, že pokud tato pevnina existuje, není obyvatelná.

Další cesta vedla k Velikonočním ostrovům, Markézám a na Tahiti, kde se posádce dostalo zaslouženého odpočinku.Chronometr se ukazal jako spolehlivý pomocník, když s jeho pomocí Cookovy lodě dokázaly překonat 17 tisíc kilometrů bez toho, že by kdokoli spatřil pevninu. Objevil Novou Kaledonii a řadu dalších souostroví.Po návratu se Cookovi dostalo mnoha poct. Byl jmenován členem Královské společnosti, získal uznání krále Jiřího III. a admiralita mu přidělila hodnost definitivního kapitána s doživotním příjmem.Kapitán James Cook však po odpočinku netoužil.

Třetí plavba  Jamese Cooka (1776 - 1779)


V letech 1776–1779 vedl třetí výpravu s cílem najít severní cestu kolem Ameriky. Obeplul opět Afriku, doplul k Americe, proplul Beringovým průlivem a prováděl mapování. Po příchodu zimy 1778 odplul na Havaj. Tam byl při potyčce s domorodci zabit.

11.července 1776  zvedly kotvy dvě malé Cookovy lodě Resolution (kapitán Cook ) a Discovery (poručík King). Cook se ujal vedením této výpravy.Otázka jižního kontinentu byla rozřešena. Zbýval však problem, který trápil námořníky všech hodností. Byl jím tzv.Severozápadní průjezd,který měl být nejkratší spojnicí mezi Atlantikem a Tichým oceánem. Cook znovu navštívil Nový Zéland a Tahiti. V lednu roku 1778 jeho lodě připluly k Havajským ostrovům, které na počest svého nadřízeného nazval Sandwichovými ostrovy.Dlouho se tam nezdržel a směřoval dále na sever.Třetí plavba

Ve Vancouverově zátoce se poprvé setkal s Eskymáky a v říjnu 1778 narazili na ostrově Unalaska na ruské lovce kožešin. Pokračovali drsným severským počasím Beringovým průlivem a zastavili se až před silným ledovým polem na sedmdesátém stupni severní šířky. Žádné stopy po severozápadním průjezdu nenašli. Led a pokročilá roční doba je přinutily otočit lodě k jihu.I když nedosáhl stanoveného cíle, zmapoval Cook pobřeží Aljašky, pozoroval sopky na Aleutských ostrovech, popsal lední medvědy, vlky a jiné severské živočichy.

V listopadu se na obzoru opět vynořily Havajské ostrovy. Domorodci se chovali značně nepřátelsky.Cook doplnil zásoby a 4.února lodě odpluly.Po několika dnech nastala prudká bouře, která lodě zahnala zpět k Havajským ostrovům.Cook se s místním králem dohodl, že vezme na palubu rukojmí, aby předešel případným nepokojům. Jeho záměr domorodce rozlítil. Začali na Angličany útočit po tisících. Cook posádce přikázal, aby se stáhla, a chtěl se osobně ujmout vyjednávání.Námořníci mohli jen přihlížet, jak náčelník Koa sráží Cooka kyjem a ostatní odnášejí jeho bezvládné tělo do lesa.Nikdo se již nedoví, zda Cookovu mrtvolu spálili nebo snědli.

Jen zásluhou kapitána Clerka nedošlo k okamžité trestné výpravě, která měla pomstít mrtvého.Za hřmění deseti děl zněla nad mořem slova z Cookovy bible, z níž mrtvý velitel předčítal při námořnických pohřbech.Vyrovnané řady námořníků vzdávaly naposledy poctu svému veliteli.

© 2009 James Cook | Developed by MEDIA FACTORY Czech Republic, a.s.