James Cook
English
Česky

Cestovní pojištění je neodmyslitelnou součástí cest do zahraničí. Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny nabízejí i úhradu nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka - blízké osoby.

K vybraným druhům platebních karet nabízí banky cestovní pojištění a to zdarma nebo za mírný příplatek. Pojištění spojené s platebními kartami však nebývá to nejlepší - má nízké limity a časté výjimky z pojištění. Toto neplatí pro zlaté karty a karty společností Diners Club a American Express, se kterými je spojena velice dobrá pojistná ochrana.

Naše cestovní kancelář nabízí širokou škálu komplexních cestovních pojištění do celého světa. Spolupracujeme s několika pojišťovnami, doporučíme Vám vždy takový pojistný produkt, který je optimální pro Vaši cestu do zahraničí. Nezapomínejte,že levné cestovní pojištění má nízké pojistné plnění..

K cestovnímu pojištění je zpravidla možné dokoupit několik druhů připojištění:

Úrazové pojištění

  • zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrti na následky úrazu a odškodné.

Pojištění odpovědnosti

  • kryje možné škody, které způsobíte v zahraničí
  • a to jak škody na zdraví tak na majetku.

Pojištění ztráty a zpoždění zavazadel

  • týká se především letecké dopravy, kde je zpoždění, poškození nebo dokonce ztráta zavazadla poměrně častým jevem. V případě zpoždění zavazadel vám pojišťovna proplatí nákup věcí nezbytně nutných, v případě poškození nebo ztráty pak alikvótní část škody.

Pojištění storna zájezdu

  • zahrnuje proplacení storno poplatků cestovní kanceláři v případě, že se ze závažných důvodů nemůžete dovolené zúčastnit.

Logo ERV

© 2009 James Cook | Developed by MEDIA FACTORY Czech Republic, a.s.